درس 179 اصطلاحات فارسی انگلیسی

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


دیگر اگر و مگر و شاید و باید ندارد

There are no ifs and buts

اگر کسی تلفن زد مرا خبر کن

If anyone should call, let me know

اگر یک لحظه لطفا صبر کنید

If you will wait a moment

اگر گرانتر نباشد مسلما ارزانتر نیست

If anything , it is more expensive

اگر آمدنی باشم فردا می آیم

I will come tomorrow if at all

اگر به جای شما بودم

If I were in your place

اگر فقط با من ازدواج میکرد (در مقام آرزو کردن)

If only she would marry me


ایران نما | Inama

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها