درس 161اصطلاحات فارسی انگلیسی

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


به اعتبار حرف شما آن را امضاء خواهم کرد

I will sign it on your word

اعتبار بانکی دریافت کردن

To be granted a bank credit

حرفش اعتبار ندارد

One cant attach any credence to what she says

هوای پاییز چندان اعتباری ندارید (متغیر و غیرقابل پیش بینی است.)

Autumn weather is not quite dependable / pridictable


ایران نما | Inama

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها