درس 159 اصطلاحات فارسی انگلیسی

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


پنج تای دیگر اضافه کن

Add another 5 to it

اضافه بر، علاوه بر

In addition to , On top of

اضافه درآمد، درآمد اضافه، مازاد درآمد، درآمد مازاد

Extra income, Additional revenue

اگر قهوه ات خیلی پررنگ است قدری آب جوش اضافه کن

If the coffee is too strong, add some hot water

اضافه بار، بار اضافی، محموله زیادی (در هواپیما و غیره)

Excess luggage (baggage)


ایران نما | Inama

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها