درس 155 اصطلاحات فارسی انگلیسی

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


مروارید برلیان اصل (غیر بدل)

Genuine pearls (diamonds)

به ریشه و اصل چیزی پی بردن

To discover the origin of something

اصل و فرع را پرداختن (روی وام)

To pay the capital and the interest

برویم سر اصل مطلب

Lets get to the point

با اصل و نسب بودن

To be of noble birth (ancestry)


ایران نما | Inama

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها